Tải bản không âm thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
2 Bản Full MuOnline SS6.5 390 MB Host Download VDC NEW
2 Bản Full MuOnline SS6.5 390 MB Host Download VDC NEW
2 Bản Full MuOnline SS6.5 390 MB Host Download VDC NEW

Tải bản có âm thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
2 Bản Full MuOnline SS6.5 675 MB Host Download VDC NEW
2 Bản Full MuOnline SS6.5 675 MB Host Download VDC NEW
2 Bản Full MuOnline SS6.5 675 MB Host Download VDC NEW

Phần mềm hỗ trợ
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Hỗ trợ download
( nên dùng )
8Mb Mediafire
1 Hỗ trợ Update Khi Không vào được Mu
( nên dùng )
8Mb Mediafire
MuOnline  Season 6.5 Custom © Bản quyền Client thuộc Webzen.
Phiên bản trò chơi Mu Online Season 6.5 Pro Evolution. Cập nhật ngày 20/12/2013.
Trò chơi Online (0:00 AM - 23:30 PM) và hoàn toàn miễn phí